onsdag 7 mars 2012

Rädda kvinnohjärtat

Varje dag dör 55 kvinnor i hjärt-kärlsjukdom

Hjärtsjukdom är vår tids stora folksjukdom och den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är ett faktum att kvinnor drabbas av hjärt-kärlsjukdom i samma utsträckning som män, om än cirka tio år senare i livet. Ändå bygger dagens hjärtvård till stor del på forskning kring mäns hjärtan.

Varje år dör närmre 20 000 kvinnor av hjärt-kärlsjukdom i Sverige, det motsvarar 55 om dagen. De drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke. Vissa hjärtsjukdomar är till och med vanligare bland kvinnor, till exempel ”brustet hjärta” och så kallade tysta infarkter.

Forskning kring kvinnohjärtat eftersatt
Hjärtsjuka kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier och det forskas för lite på skillnaderna mellan våra hjärtan. Till exempel vet vi att kvinnor har mindre hjärtan och smalare kärl än män. Det finns ett stort behov av mer kunskap inom diagnostik, behandling och rehabilitering för att säkerställa bästa möjliga vård för kvinnor med hjärt-kärlsjukdom.
På god väg
Hjärt-Lungfonden uppmärksammar kvinnohjärtat varje år genom att i mars månad samla in pengar till forskningsprojekt inom området. Vårt mål är att till 2017 halvera dödligheten i akut hjärtinfarkt för kvinnor och därmed kunna rädda livet på över 2000 kvinnor varje år. Sedan 2008 har antalet kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt minskat med fem om dagen.

Amelia Adamo stödjer forskningen om kvinnohjärtat
Under mars månad pågår kampanjen Rädda kvinnohjärtat - Go Red! Amelia Adamo är en av våra ambassadörer.

Denna info kommer från Hjärt-Lungfonden.

Gör som jag var med och bidra. Du kan köpa det fina smycket som i år har designats av Miss Dee. Det säljs på alla Kappahl och Smyckas butiker. Halsbandet kostar 119:- och armbandet 89:-.

Miss Dee skänker 100% till fonden.
Inga kommentarer: